Koła naukowe

W Instytucie Fizyki działają dwa koła naukowe

QUBIT

oraz

SKN Optometrystów „Iris”