Zakład Fizyki Ciała Stałego

 

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Fizyki Ciała Stałego prowadzona jest w oparciu o badania statutowe i projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców. Badania podzielone są na trzech grupy problemowe:

1) „Opis termodynamiki stanu nadprzewodzącego indukującego się w nadprzewodnikach o elektronowo-fononowym mechanizmie parowania”.

Po odkryciu w 2014 roku nadprzewodnika o rekordowo wysokiej wartości temperatury krytycznej, naturalnym kierunkiem dalszych badań było poszerzenie wiedzy na temat stanu nadprzewodzącego w układach typu H3S i PH3. W ramach tego zadania prowadzone są obliczenia numeryczne przy użyciu metod ab-initio oraz klasycznego i rozszerzonego o poprawki wierzchołkowe formalizmu Eliashberga.

2) „Jakościowa analiza przerwy energetycznej i pseudoszczeliny w miedzianach w ramach modelu uwzględniającego oddziaływanie trójciałowe”.

Zasadniczy problem dotyczący opisu termodynamiki stanu nadprzewodzącego w miedzianach związany jest z poprawnym określeniem mechanizmu parującego odpowiedzialnego za kondensację elektronów w pary Coopera. W literaturze dominuje pogląd, iż główną rolę odgrywają silne korelacje elektronowe modelowane w ramach teorii Hubbarda lub modelu t-J. Z drugiej strony wiele danych eksperymentalnych wskazuje również na istotne znaczenie oddziaływania elektron-fonon. W ramach tego zadania analizowany jest model oparty na hamiltonianie z członem oddziaływania typu elektron-fonon i elektron-elektron-fonon, który w sposób precyzyjny pozwala na opis wybranych wielkości charakteryzujących stanu nadprzewodzący w nadprzewodnikach niekonwencjonalnych – miedzianach

3) „Dynamika molekuły wodoru z zewnętrznym wymuszeniem”.

Celem tego zadania jest określenie warunków przy których molekuła wodoru znajdujące się pod wpływem ujemnej i dodatniej siły zewnętrznej w obecności harmonicznego pola elektrycznego przechodzi w stan chaotyczny. Istotne są implikacje astrofizyczne, spektroskopowe i inne fizyczne.

Czynna współpraca z ośrodkami w kraju i za granicą:

 • Sapienza University of Rome, Italy.
 • Jiangsu Normal University, China.
 • Qatar Environment and Energy Research Institute, Qatar.
 • Institute of Complex Systems, CNR, Italy.
 • Institute for Molecules and Materials, University of Maine, France.
 • AGH University of Science and Technology
 • University of Zielona Góra

Aparatura badawcza wykorzystywana w zakładzie:

 • Aparaturę badawczą stanowi klaster obliczeniowy składający się z 24 węzłów obliczeniowych o łącznej mocy 7,2 TFLOPS i pamięci RAM równej 1,5 TB

Najciekawsze wyniki naukowe z ostatnich kilku lat:

Najważniejsze prace dotyczące nadprzewodnictwa w związkach wodorowanych:

 • Ann. Phys. (Berlin) 528, 358-364 (2016).
 • Physica C 515, 1-6 (2015).
 • Front. Phys. 11, 117406 (2016).
 • Solid State Commun. 249, 30-33 (2017).

Najważniejsze prace dotyczące nadprzewodnictwa w miedzianach:

 • Front. Phys. 11, 117408 (2016).
 • J. Supercond. Nov. Magn. 28, 19-24 (2015).
 • Supercond. Sci. Technol. 27, 125004 (2014).
 • PLoSONE 7, e31873 (2012).

Najciekawsze prace dyplomowe / projekty ze studentami:

 • M. Jaguścik: Budowa teleskopu zwierciadlanego do obserwacji astronomicznych.
 • K. Skoczylas: Symetria parametru porządku oraz właściwości termodynamiczne miedzianów.
 • A. Olesik: Opis właściwości magnetycznych układu oddziałujących spinów w ramach modelu Heisenberga.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia pracowników zakładu oraz studentów znajdujących się pod ich opieką

 • A.P. Durajski: Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rozprawę doktorską z fizyki, Kielce (2015).
 • A.P. Durajski: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014, Warszawa (2014).
 • A.P. Durajski: Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Fizycznego za pracę magisterską z fizyki, Warszawa (2013).
 • K. Skoczylas: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016, Warszawa (2015).

Szukaj

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!